A mai írásban szintén egy hidegháborús, szintén 1/600-as sereget szeretnék bemutatni -ezúttal azonban egy igazi csemegét, az 5. francia páncéloshadosztályt.

A hidegháborús európai szembenállást nagyon sokan leszűkítik egy szovjet-amerikai fegyverkezési verseny és karcsörtetés szintjére - holott a két szemben álló katonai tömb teljes fegyveres ereje fölvonult, és igen nagy számban volt jelen a két részre szakadt Németország területén. Ezt az unalomig ismert koncepciót dobtam most ki a kukába, amikor belekezdetem egy harmadik sereg gyűjtésébe is - mivel a VSZ egyéb tagállamainak megjelenítése az asztalon nem olyan nehéz ( régebbi szovjet technika alkalmazása: T-55, T-62, esetleg T-72 és BMP-1, amelyekkel már mind rendelkezem), inkább a NATO felé kacsintgattam. A nyugati világ erői nagyon vegyes képet mutattak, nem volt egységes amerikai technikai eszköz dominancia, az egyes nagyobb államok mind igyekeztek a hazai hadiiparra alapozva felszerelni katonáikat - a fegyverek, járművek egyedisége miatt az angol és a francia seregek kerültek a figyelmem középpontjába. A fórumokon, és a wargame világában van egy jelentős angol jelenlét, így klasszisokkal több angol hidegháborús sereg van - ezért az egzotikumnak esélyt adva én a franciákat választottam.

A francia nemzeti öntudat alappillérei, a gloire és a grandeur iránti vágy az 1960-as években, de Gaulle regnálása idején ismét fellángolt. Az  elsődlegesen a nemzeti érdekeket szolgáló, saját, erős hadsereg megteremtésének koncepciója erősen meghatározta, hogy milyen haderő született újjá az indokínai és algériai - szuezi? - vereségek után. Ennek a hadseregnek a haderőnemei (és önállóan létrehozott nukleáris csapásmérő ereje) és fegyvernemei mind teljes mértékben a gyarmati háborúkban kivérzett, nemzetközi színtéren középhatalommá degradált Franciaország "régi fénye" visszaszerzésének igényével lettek kialakítva - természetesen a második világháború és az azt követő tapasztalatok (ekkor már) helyes felhasználásával.

A francia hadsereg koncepciója a hidegháborúra

De Gaulle szabad kezet akart a francia fegyveres erők irányításában, így a országa NATO tagságát korlátozta. A teljes haderőt a gyors, gépesített, nagy tűzerővel rendelkező páncélos hadosztályokra, és azok megfelelő támogatására építették föl. Ezek viszonylag kis létszámú, tehát elhúzódó anyagigényes, vagy klasszikus áttörésre - kiépített védelemmel megvívott harcokra teljesen alkalmatlan kötelékek voltak. A francia csapatok tehát gyors páncélos ellenlökések, találkozóharcok, átkarolások végrehajtására készültek föl - mindezt lehetőleg német területen végrehajtva. A NATO-tól való viszonylagos függetlenség eredményeként a francia elnök saját harcászati nukleáris fegyverzettel rendelkezett, amelynek bevetése is tervben volt - szovjet áttörés esetén, természetesen a német területen került volna rá sor - Franciaország északi területei már amúgy is sokat szenvedtek a világháborúkban, ezért nem várták volna meg, amíg a harcok súlypontja oda kerül, és az ellenség ismét letarolja ezt a vidéket.

Francia alakulatok az 1980-as években

A francia hadsereg alakulatai a fenti elvekből következően relatíve kis létszámú, összfegyvernemi, vegyes kötelékek voltak. A hadsereg, hadtest magasabb egységek hadosztályokra, azok ezredekre tagozódtak. Egy ezred körülbelül 1200-1500 fő volt, és ez volt a fegyveres erők alapegysége. Ezek az ezredek vegyesen tartalmaztak harckocsi és gépesített gyalogos erőket - kivéve a gyalogezredeket, amelyek egynemű alakulatok voltak. Minden alegység történelmi alakulatneveket örökölt - a gépesített gyalogságezredeket dragonyosnak, vagy (lovas)vadásznak hívták, a páncélos felderítőket huszárnak, a páncélosokat pedig vértesnek, vagy szintén dragonyosnak. Az alakulatok mérete és elnevezése csalóka, mert a franciáknál nem voltak zászlóaljak - az ezredek 3-5 századból álltak, és létszámukban elmaradtak a NATO tagországok hasonló elnevezésű kötelékeitől, így tulajdonképpen megerősített zászlóaljakról beszélhetünk.

A francia hadsereg az 1970-es évek legvégén egy nagyszabású modernizációs programba kezdett, amely során lecserélte elavult AMX-13-as könnyű harckocsijait, és rendszeresítette az AMX-30-ast és az AMX-30P gyalogsági harcjárműveket. insigne_des_forces_fran_aises_en_allemagne.png

Az NSZK területén állomásozó francia 1. hadsereg kötelékei (I. és II. Hadtest) főleg az országhatár közelében, a volt megszállási övezet területén állomásoztak (Az FFA - Force Francais en Allemagne, azaz a Németországi Francia Erők égisze alatt) - emellett egy gyors reagálású alakulat (Force Action Rapide) is készen állt a bevetésre. A francia haderő másik fele az ország terültén elosztva, tartalékként szolgált.

68cbf5eaa4c264d77e705615000af11f.jpg

Az általam kiválasztott II. hadtest parancsnoksága Baden-Badenből vezette a 3. és 5. páncélos és a 15. gyalogos hadosztályt. Hadtest közvetlen alakulatai közé több helikopter, tüzér, és műszaki ezred, valamint egy logisztikai dandár is tartozott. Ezek közül számomra a Pforzheimben állomásozó 3. huszárezred (3e Régiment de Hussards (3e RH)), volt az érdekes, mert a nekem nagyon tetsző AMX-10RC-ekkel volt fölszerelve.

A hadtestek két páncélos hadosztálya eltérő volt - egyik 2x70 harckocsis ezreddel, a másik 3x53 harckocsis páncélosezreddel rendelkezett - a többi alegységük azonos felépítésű volt.

5. páncélos hadosztályinsigne_5_db.JPG

A francia 5. páncélos hadosztály (Landau) hat harcoló ezreddel rendelkezett - három harckocsi, két gépesített és egy gyalog ezreddel, amelyet két tüzér, egy műszaki ezred és egy felderítő század támogatott. Terveim szerint a teljes hadosztályt szeretném elkészíteni, de jelenleg csak két páncélosezrednyi figurám van, a többi nagyjából rendelkezésemre áll.

Az ezredek felépítése a következő volt (minden ezrednek saját törzsszázada mellett volt):

Páncélosezred: 3x17 harckocsis század, 1x Gépesített gyalogosszázad (AMX-10P),

Gépesített gyalogezred: 3x Gépesített század (AMX-10P), 1x 17 harckocsis század

Gyalogezred: 3x Gyalogosszázad (VAB),

Önjáró tüzérezred: 4x6 löveges üteg

Műszaki ezred: 3x műszaki század

 

Ez a játék nyelvére lefordítva a következőt jelenti az én olvasatomban - figyelembe véve azt, hogy 1 talp = 1 szakasz, és a franciák felkészültségét jobban kihasználandó, dupla HQ-t készítettem az egységekhez, valamint az egyik zászlóalj AMX-30B2-t hoz, amelyet csak az 1980-as évek végén rendszeresítettek:

Páncélos ezred:

2x HQ (9)

12x AMX-30B2

4x AMX-10P

3x Infantry + LAW

1x Milan

                         2025p

 

Gépesített gyalogezred (2+1 századdal, figurák hiányában)

2x HQ (9)

4x AMX-30

8x AMX-10P

6x Infantry + LAW

2x Milan

1x VAB

1x HMG

+3x 120mm Aknavető (1x üteg)

                       1950p

Ez alapján szerettem volna felépíteni a harcoló ezredeket. A támogatásról a 2x4 talpas tüzérség (két ezred), illetve egy felderítő század (2x AML-90) és a huszárezred (9x AMX-10 és 3x VAB/HOT páncéltörő), valamint a légierő Gazelle és Mirage F1 gépei gondoskodnak majd.

 

2e Groupe de Chasseurs (2e GC), Neustadt 166c56_3f02cfd5708eae142cd0abe43cc2f160_jpg_256.jpg

 

Az első nagyjából lefestett alakulat a 2-es vadászok voltak. Ez egy gépesített ezred, 1x 17 harckocsis századdal, és 39x AMX-10P gyalogsági harcjárművel. A festés a már sokszor alkalmazott sötétzöld - Vallejo Olive Green volt (a hidegháború alatt nagy változatosság nem volt a franciáknál). A 90-es évektől alkalmazott háromszínű francia festés nekem nagyon bejön, és mivel csaltam kicsit az AMX-30B2-k alkalmazásával, így azért ezt a lehetőséget is kihasználtam.

HQ (9)

Az ezredparancsnok és a helyettese is szerepet kapott - minél több a parancsnoki egység, annál könnyebb elérni, hogy az egységeink dolgozzanak, ez a CWC-ben az aktivációs rendszere miatt kiemelten fontos. A gépesített gyalogezredek 1-1 AMX-10P-t kapnak a talpra, melléjük 1-1 parancsnoki terepjáró került (Peugeot P4, a német MBG250 Wolf francia verziója, illetve a klasszikus amerikai világháborús Jeep, amelyet egészen a 80-as évekig rendszerben tartottak Hotchkiss M201 néven). Az egyik autón már látható az eltúlzottan élénk színű álcafestés is - Vallejo Medium Olive, fekete és Red Leather.

hq1.JPGhq_1.JPG

Harckocsik

AMX-30 harckocsik, amelyek fölött a 80-as évekre már jelentősen eljárt az idő. Gyors, agilis harckocsi, de mindezt a védettség rovására. A festésük simán Olive Green - érdekességképpen egy AMX-30B2-t is lefestettem, azt már a későbbi (ebben az időszakban még nem alkalmazott) festéssel. Terveim szerint az egyik páncélos és az egyik gépesített gyalogos ezred új, a másik pedig régi festést kap majd (és modernebb harckocsikat).

amx-30.jpg

hk.JPGhk1.JPG

Gyalogsági harcjárművek

AMX-10P harcjárművek, amelyek a 70-es évek végén kerültek be a rendszerbe. A géppuskák és kollektív fegyverek mellé szállítónak egy VAB páncélozott harcjárművet is hozzáadtam az ezredhez. amx-10p.GIF

amx.JPGamx_vab.JPG

 

2e Régiment d'Artillerie (2e RA), Landau  /24e Régiment d'Artillerie (24e RA), Reutlingen

 

Az AMX-30 harckocsik alapjaira fölépített 155mm-es önjáró lövegek, a GCT, vagy más néven Auf1-esek adták a páncélos hadosztályok tüzérségét. A játékban egy ezred 4 talp, így 4-4 talp adja a teljes, 48 löveges tüzérséget (jelenleg két modellel kevesebb van még). A festés fogja a két ezredet megkülönböztetni. A tankok után a kedvenc figurám, annyira aránytalan a tornya, hogy az már szép. A képen egy FAO (nálam körtalpon egy páncélozott jármű) is látható.

auf2_001.jpgtu.JPGtu1.JPGtu2.JPG

A légvédelem

Mivel jelenleg még nincs egyéb légvédelmi eszközöm (Crotale talán hamarosan lesz, de AMX Roland még nincs figurában) így az elavult, 30mm-es gépágyúkkal fölszerelt AMX-13 DCA adja a teljes védelmet.

img786.jpglegv.JPG

5e Escadron d'Éclairage Divisionnaire (5e EED), Landaueed5.png

Az 5. páncélos hadosztály közvetlen felderítő százada - nálam a nagy kedvenc, Panhard AML-90-esekkel. Történelmileg ugyan kicsit hitelesebb lett volna, ha jeepeket használok, de mivel olyan információm nem volt, hogy ezeket itt és ekkor nem alkalmazták, akár még helyes is lehet ez a felállás. Egyszerűen a franciáknak annyi elvarázsolt, fura formájű, elcseszett jármű konstrukciójuk van, hogy muszáj volt beszereznem őket - hiszen végülis az egzotikumok miatt kezdtem bele ebbe a seregbe!

aml-90_bangui_mourmelon_2.JPGfelder.JPG

A légierő

A francia légierő erősen a csapatok támogatására koncentrált, így nagy számban alkalmaztak közvetlen támogató és vadászbombázó gépeket -ilyen volt a Mirage F1 is. Lassan 20 évvel ezelőtt az első 1/144-es kis makettem egy Academy Minicraft Mirage F1 volt, így egyértelmű volt, hogy beszerzek belőle egy géppárnyit. :) A fák kínai, 30mm magas fák az ebayről - 8$volt a 100-as csomag.

 193470-11185-25-pristine.jpgmirage1.JPGp1010413.JPG

Nos, nagyjából így áll most a kezdő francia seregem - ez körülbelül a negyede-ötöde a meglévő figuráimnak. Gyalogságnak NATO Cold War Infantry-t vettem, ami inkább nyugat-német, de ebben a méretarányban azért ez nem ilyen véresen komoly.

A következő festés biztosan egy harckocsi ezred lesz, és némi helikopter támogatás - van még náhányi ultra-modern Leclerc harckocsim és Tiger helikopterem - de ez már egy másik történet.

francia_teljes.JPG

 

A bejegyzés trackback címe:

https://patkanybirodalom.blog.hu/api/trackback/id/tr138944280

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.