A mai írásban szintén egy hidegháborús, szintén 1/600-as sereget szeretnék bemutatni -ezúttal azonban egy igazi csemegét, az 5. francia páncéloshadosztályt.

A hidegháborús európai szembenállást nagyon sokan leszűkítik egy szovjet-amerikai fegyverkezési verseny és karcsörtetés szintjére - holott a két szemben álló katonai tömb teljes fegyveres ereje fölvonult, és igen nagy számban volt jelen a két részre szakadt Németország területén. Ezt az unalomig ismert koncepciót dobtam most ki a kukába, amikor belekezdetem egy harmadik sereg gyűjtésébe is - mivel a VSZ egyéb tagállamainak megjelenítése az asztalon nem olyan nehéz ( régebbi szovjet technika alkalmazása: T-55, T-62, esetleg T-72 és BMP-1, amelyekkel már mind rendelkezem), inkább a NATO felé kacsintgattam. A nyugati világ erői nagyon vegyes képet mutattak, nem volt egységes amerikai technikai eszköz dominancia, az egyes nagyobb államok mind igyekeztek a hazai hadiiparra alapozva felszerelni katonáikat - a fegyverek, járművek egyedisége miatt az angol és a francia seregek kerültek a figyelmem középpontjába. A fórumokon, és a wargame világában van egy jelentős angol jelenlét, így klasszisokkal több angol hidegháborús sereg van - ezért az egzotikumnak esélyt adva én a franciákat választottam.

A francia nemzeti öntudat alappillérei, a gloire és a grandeur iránti vágy az 1960-as években, de Gaulle regnálása idején ismét fellángolt. Az  elsődlegesen a nemzeti érdekeket szolgáló, saját, erős hadsereg megteremtésének koncepciója erősen meghatározta, hogy milyen haderő született újjá az indokínai és algériai - szuezi? - vereségek után. Ennek a hadseregnek a haderőnemei (és önállóan létrehozott nukleáris csapásmérő ereje) és fegyvernemei mind teljes mértékben a gyarmati háborúkban kivérzett, nemzetközi színtéren középhatalommá degradált Franciaország "régi fénye" visszaszerzésének igényével lettek kialakítva - természetesen a második világháború és az azt követő tapasztalatok (ekkor már) helyes felhasználásával.

A francia hadsereg koncepciója a hidegháborúra

De Gaulle szabad kezet akart a francia fegyveres erők irányításában, így a országa NATO tagságát korlátozta. A teljes haderőt a gyors, gépesített, nagy tűzerővel rendelkező páncélos hadosztályokra, és azok megfelelő támogatására építették föl. Ezek viszonylag kis létszámú, tehát elhúzódó anyagigényes, vagy klasszikus áttörésre - kiépített védelemmel megvívott harcokra teljesen alkalmatlan kötelékek voltak. A francia csapatok tehát gyors páncélos ellenlökések, találkozóharcok, átkarolások végrehajtására készültek föl - mindezt lehetőleg német területen végrehajtva. A NATO-tól való viszonylagos függetlenség eredményeként a francia elnök saját harcászati nukleáris fegyverzettel rendelkezett, amelynek bevetése is tervben volt - szovjet áttörés esetén, természetesen a német területen került volna rá sor - Franciaország északi területei már amúgy is sokat szenvedtek a világháborúkban, ezért nem várták volna meg, amíg a harcok súlypontja oda kerül, és az ellenség ismét letarolja ezt a vidéket.

Francia alakulatok az 1980-as években

A francia hadsereg alakulatai a fenti elvekből következően relatíve kis létszámú, összfegyvernemi, vegyes kötelékek voltak. A hadsereg, hadtest magasabb egységek hadosztályokra, azok ezredekre tagozódtak. Egy ezred körülbelül 1200-1500 fő volt, és ez volt a fegyveres erők alapegysége. Ezek az ezredek vegyesen tartalmaztak harckocsi és gépesített gyalogos erőket - kivéve a gyalogezredeket, amelyek egynemű alakulatok voltak. Minden alegység történelmi alakulatneveket örökölt - a gépesített gyalogságezredeket dragonyosnak, vagy (lovas)vadásznak hívták, a páncélos felderítőket huszárnak, a páncélosokat pedig vértesnek, vagy szintén dragonyosnak. Az alakulatok mérete és elnevezése csalóka, mert a franciáknál nem voltak zászlóaljak - az ezredek 3-5 századból álltak, és létszámukban elmaradtak a NATO tagországok hasonló elnevezésű kötelékeitől, így tulajdonképpen megerősített zászlóaljakról beszélhetünk.

A francia hadsereg az 1970-es évek legvégén egy nagyszabású modernizációs programba kezdett, amely során lecserélte elavult AMX-13-as könnyű harckocsijait, és rendszeresítette az AMX-30-ast és az AMX-30P gyalogsági harcjárműveket. insigne_des_forces_fran_aises_en_allemagne.png

Az NSZK területén állomásozó francia 1. hadsereg kötelékei (I. és II. Hadtest) főleg az országhatár közelében, a volt megszállási övezet területén állomásoztak (Az FFA - Force Francais en Allemagne, azaz a Németországi Francia Erők égisze alatt) - emellett egy gyors reagálású alakulat (Force Action Rapide) is készen állt a bevetésre. A francia haderő másik fele az ország terültén elosztva, tartalékként szolgált.

68cbf5eaa4c264d77e705615000af11f.jpg

Az általam kiválasztott II. hadtest parancsnoksága Baden-Badenből vezette a 3. és 5. páncélos és a 15. gyalogos hadosztályt. Hadtest közvetlen alakulatai közé több helikopter, tüzér, és műszaki ezred, valamint egy logisztikai dandár is tartozott. Ezek közül számomra a Pforzheimben állomásozó 3. huszárezred (3e Régiment de Hussards (3e RH)), volt az érdekes, mert a nekem nagyon tetsző AMX-10RC-ekkel volt fölszerelve.

A hadtestek két páncélos hadosztálya eltérő volt - egyik 2x70 harckocsis ezreddel, a másik 3x53 harckocsis páncélosezreddel rendelkezett - a többi alegységük azonos felépítésű volt.

5. páncélos hadosztályinsigne_5_db.JPG

A francia 5. páncélos hadosztály (Landau) hat harcoló ezreddel rendelkezett - három harckocsi, két gépesített és egy gyalog ezreddel, amelyet két tüzér, egy műszaki ezred és egy felderítő század támogatott. Terveim szerint a teljes hadosztályt szeretném elkészíteni, de jelenleg csak két páncélosezrednyi figurám van, a többi nagyjából rendelkezésemre áll.

Az ezredek felépítése a következő volt (minden ezrednek saját törzsszázada mellett volt):

Páncélosezred: 3x17 harckocsis század, 1x Gépesített gyalogosszázad (AMX-10P),

Gépesített gyalogezred: 3x Gépesített század (AMX-10P), 1x 17 harckocsis század

Gyalogezred: 3x Gyalogosszázad (VAB),

Önjáró tüzérezred: 4x6 löveges üteg

Műszaki ezred: 3x műszaki század

 

Ez a játék nyelvére lefordítva a következőt jelenti az én olvasatomban - figyelembe véve azt, hogy 1 talp = 1 szakasz, és a franciák felkészültségét jobban kihasználandó, dupla HQ-t készítettem az egységekhez, valamint az egyik zászlóalj AMX-30B2-t hoz, amelyet csak az 1980-as évek végén rendszeresítettek:

Páncélos ezred:

2x HQ (9)

12x AMX-30B2

4x AMX-10P

3x Infantry + LAW

1x Milan

                         2025p

 

Gépesített gyalogezred (2+1 századdal, figurák hiányában)

2x HQ (9)

4x AMX-30

8x AMX-10P

6x Infantry + LAW

2x Milan

1x VAB

1x HMG

+3x 120mm Aknavető (1x üteg)

                       1950p

Ez alapján szerettem volna felépíteni a harcoló ezredeket. A támogatásról a 2x4 talpas tüzérség (két ezred), illetve egy felderítő század (2x AML-90) és a huszárezred (9x AMX-10 és 3x VAB/HOT páncéltörő), valamint a légierő Gazelle és Mirage F1 gépei gondoskodnak majd.

 

2e Groupe de Chasseurs (2e GC), Neustadt 166c56_3f02cfd5708eae142cd0abe43cc2f160_jpg_256.jpg

 

Az első nagyjából lefestett alakulat a 2-es vadászok voltak. Ez egy gépesített ezred, 1x 17 harckocsis századdal, és 39x AMX-10P gyalogsági harcjárművel. A festés a már sokszor alkalmazott sötétzöld - Vallejo Olive Green volt (a hidegháború alatt nagy változatosság nem volt a franciáknál). A 90-es évektől alkalmazott háromszínű francia festés nekem nagyon bejön, és mivel csaltam kicsit az AMX-30B2-k alkalmazásával, így azért ezt a lehetőséget is kihasználtam.

HQ (9)

Az ezredparancsnok és a helyettese is szerepet kapott - minél több a parancsnoki egység, annál könnyebb elérni, hogy az egységeink dolgozzanak, ez a CWC-ben az aktivációs rendszere miatt kiemelten fontos. A gépesített gyalogezredek 1-1 AMX-10P-t kapnak a talpra, melléjük 1-1 parancsnoki terepjáró került (Peugeot P4, a német MBG250 Wolf francia verziója, illetve a klasszikus amerikai világháborús Jeep, amelyet egészen a 80-as évekig rendszerben tartottak Hotchkiss M201 néven). Az egyik autón már látható az eltúlzottan élénk színű álcafestés is - Vallejo Medium Olive, fekete és Red Leather.

hq1.JPGhq_1.JPG

Harckocsik

AMX-30 harckocsik, amelyek fölött a 80-as évekre már jelentősen eljárt az idő. Gyors, agilis harckocsi, de mindezt a védettség rovására. A festésük simán Olive Green - érdekességképpen egy AMX-30B2-t is lefestettem, azt már a későbbi (ebben az időszakban még nem alkalmazott) festéssel. Terveim szerint az egyik páncélos és az egyik gépesített gyalogos ezred új, a másik pedig régi festést kap majd (és modernebb harckocsikat).

amx-30.jpg

hk.JPGhk1.JPG

Gyalogsági harcjárművek

AMX-10P harcjárművek, amelyek a 70-es évek végén kerültek be a rendszerbe. A géppuskák és kollektív fegyverek mellé szállítónak egy VAB páncélozott harcjárművet is hozzáadtam az ezredhez. amx-10p.GIF

amx.JPGamx_vab.JPG

 

2e Régiment d'Artillerie (2e RA), Landau  /24e Régiment d'Artillerie (24e RA), Reutlingen

 

Az AMX-30 harckocsik alapjaira fölépített 155mm-es önjáró lövegek, a GCT, vagy más néven Auf1-esek adták a páncélos hadosztályok tüzérségét. A játékban egy ezred 4 talp, így 4-4 talp adja a teljes, 48 löveges tüzérséget (jelenleg két modellel kevesebb van még). A festés fogja a két ezredet megkülönböztetni. A tankok után a kedvenc figurám, annyira aránytalan a tornya, hogy az már szép. A képen egy FAO (nálam körtalpon egy páncélozott jármű) is látható.

auf2_001.jpgtu.JPGtu1.JPGtu2.JPG

A légvédelem

Mivel jelenleg még nincs egyéb légvédelmi eszközöm (Crotale talán hamarosan lesz, de AMX Roland még nincs figurában) így az elavult, 30mm-es gépágyúkkal fölszerelt AMX-13 DCA adja a teljes védelmet.

img786.jpglegv.JPG

5e Escadron d'Éclairage Divisionnaire (5e EED), Landaueed5.png

Az 5. páncélos hadosztály közvetlen felderítő százada - nálam a nagy kedvenc, Panhard AML-90-esekkel. Történelmileg ugyan kicsit hitelesebb lett volna, ha jeepeket használok, de mivel olyan információm nem volt, hogy ezeket itt és ekkor nem alkalmazták, akár még helyes is lehet ez a felállás. Egyszerűen a franciáknak annyi elvarázsolt, fura formájű, elcseszett jármű konstrukciójuk van, hogy muszáj volt beszereznem őket - hiszen végülis az egzotikumok miatt kezdtem bele ebbe a seregbe!

aml-90_bangui_mourmelon_2.JPGfelder.JPG

A légierő

A francia légierő erősen a csapatok támogatására koncentrált, így nagy számban alkalmaztak közvetlen támogató és vadászbombázó gépeket -ilyen volt a Mirage F1 is. Lassan 20 évvel ezelőtt az első 1/144-es kis makettem egy Academy Minicraft Mirage F1 volt, így egyértelmű volt, hogy beszerzek belőle egy géppárnyit. :) A fák kínai, 30mm magas fák az ebayről - 8$volt a 100-as csomag.

 193470-11185-25-pristine.jpgmirage1.JPGp1010413.JPG

Nos, nagyjából így áll most a kezdő francia seregem - ez körülbelül a negyede-ötöde a meglévő figuráimnak. Gyalogságnak NATO Cold War Infantry-t vettem, ami inkább nyugat-német, de ebben a méretarányban azért ez nem ilyen véresen komoly.

A következő festés biztosan egy harckocsi ezred lesz, és némi helikopter támogatás - van még náhányi ultra-modern Leclerc harckocsim és Tiger helikopterem - de ez már egy másik történet.

francia_teljes.JPG

 

pati13 2016.07.19. 23:42

Irak 2003

A magyarázkodás

A mai napon, jó fél év kihagyás után (miközben befejeztem mindenféle tanulmányokat, lakást felújítottam, kapkodva szaladgáltam föl-alá) végre újra jutott egy kis időm leülni a blog elé - illetve végre lefotóztam azt a sok száz figurát, amit az elmúlt egy évben lepingáltam. Mindezek alapján várhatóan rendszeresebb posztok fognak majd megjelenni, különböző (főleg 3 és 6mm-es) témákban. Hurrá! :)

A tartalom

Az újjáéledő blogom első bejegyzése egy viszonylag rövid, de érdekes (= kevés duma, de sok szép kép) poszt lesz. Mivel van itthon sok-sok plusszos 1/600-as HMMWV-m, úgy gondoltam, egy kicsit játszok velük. Ebben a léptékben ez egy viszonylag apró jármű, így kíváncsi voltam, hogy mit tudok belőle kihozni a szokásos 20x20 mm-es talpaimon, azaz mini diorámaszerűségeket szerettem volna építeni. Ezeket később, egy kisebb léptékű (skirmish?) csatához is föl lehet használni.

A HMMWV-k védelmét folyamatosan növelték, de sérülékenységük megmaradt - ennek ellenére, főleg a terepviszonyokra való tekintettel Afganisztánban hosszú karriert futottak be, míg Irakból aránylag hamar visszavonták őket. Mivel azonban a később alkalmazott páncélozott (M1114, M1151, stb), tornyos verziókhoz nem rendelkeztem megfelelő figurával (igen, nekem ez még egy 3mm-es figuránál is fontos! Sokan mondják, hogy úgy sem látszik - nem baj, elég ha én tudom a hibát..), így azt találtam ki, hogy az Operation Iraqi Freedom (OIE) kezdeti időszakában bevetésre került járműveket fogom megjeleníteni.

Ennek az időszaknak a sajátossága, hogy mind a katonák felszerelése (DCU ruházat, esetenként BDU kiegészítőkkel, woodland terepintás vegyivédelmi ruhákkal, stb), mind a járművek alkatrészei (az új, pótlásként kapott alkatrészek már homokszínűek voltak, míg az eredetiek nagy része NATO álcázófestésű volt) vegyes képet mutattak - akár kaotikusnak is nevezhetjük őket. Ezt a makettezés/festés szempontjából izgalmas rövid, átmeneti időszakot szerettem volna megjeleníteni a figuráimon.

defense_gov_news_photo_030722-a-0000w-001.jpgus-autos-_-us-army-humvee-avenger.jpg

 A figurák

A gyalogok (és a járművek is) Vallejo Iraqi Sand színt kaptak, ami üdítő változatosság volt a sok russian green után. A repeszálló mellények Vallejo Medium Olive színűek, míg az egyes alkatrészek sokszor túlzó, világos színeket kaptak - ez is egy olyan trükk, amivel az apró méretarányú figurák részleteinek láthatóságát föl lehet kicsit turbózni.

Minden az Oddzial Osmy gyártmánya, sima HMMWV-k és NATO gyalogság (leginkább nyugatnémetnek felelnek meg, ezért modern amerikainak nem is igazán lehetett volna festeni).

Első dioráma

Az első jelenet egy géppuskást és a segédirányzóját ábrázolja. Igyekeztem az éjjellátó  szerelékét is fölfesteni a sisakra. A jármű motorház teteje sima Vallejo Reflective Green. A terepre átszűrt homokot szórtam. Bizony ekkora egy homokszem a figurák mellett!

h1_1.JPGh11.JPG

Második dioráma

Egy utcai harc jelenete - egy amerikai katona egy iraki bunkert, nehézfegyvert, vagy akár mesterlövészt igyekszik megsemmisíteni egy AT-4 páncéltörő rakétával, a jármű tűzfedezete mellett. Igyekeztem arra is figyelni, hogy annyi figurát tegyek a talpakra, amennyi reálisan egy HMMWV-ben tartózkodhat (Sofőr + toronylövész, + 2-3 fő deszant).

h22.JPGh222.JPGh2_1.JPG

Harmadik dioráma

Hasonló az előzőhöz, itt egy utcai előrenyomulást akartam megjeleníteni. A katonák az előretörő járműre zárkózva haladnak. A politikai korrektség jegyében az egyik katona fekete.

h33.JPGh3_1.JPG

Negyedik dioráma

Egy járőrözést mutat be - két katona átfésüli a jármű előtt az utat, robbanószerkezetek után kutatva. Az egyikük egy csatornában halad, így ennek a figurának a lábát le kellett vágni, hogy alacsonyabbnak tűnjön. A hatást sötétebb festéssel akartam elérni - ez annyira most nem jött be. A jármű már páncélozott ajtókkal van ellátva, a hátulján pedig a civil járművek számára, a követési távolság betartásáról szóló figyelmeztetés van.

h4_1.JPGh44.JPG

 

Összességében jól szórakoztam a festéssel (a falak putty + sztirol lapból készültek, és elég törékenyek) és a makettezéssel. Úgy gondolom, hogy elég színes jeleneteket sikerült összehozni, és végre kipróbálhattam valami újat - ellenben négy mini talp lefestése egy teljes estémet elvitte, ami azért nem általános.

Egy összkép, itt már egy TUSK M1A2-vel megerősítve (ami kicsit később jelent csak meg, de a méretek érzékeltetésére alkalmas).

teljes.JPG

pati13 2016.01.09. 00:09

Új év, új remények

BUÉK 2016!

Kicsit megkésve bár, de azért hozzám is elért az újévi hangulat. A tavalyi (2015) év elég keményre sikerült, kicsit túlvállaltam magam - ami kevéske időm maradt, azt pedig a családdal töltöttem, így a hobbi, a blog, stb háttérbe szorult.

Az új évben sem lesz kevesebb a dolgom, de talán egy kicsivel többre fogja futni - mondhatom, hogy ez alatt az egy hét alatt is előrébb vagyok a hobbival, mint tavaly az év második felében összesen!

Kezdjük hát az évet két friss projekt bemutatásával:

1956-os Magyar forradalom 60. évfordulója

Idén lesz az 56-os események kerek évfordulója, amiről szeretnék jó wargamerként, figurás - bemutatós módon, méltóképpen megemlékezni. Ehhez az Oddzial Osmy 1/600 (3mm) figuráit hívom segítségül - terveim szerint egy budapesti utcarészlet, a körút egy szakasza, vagy valamely jelentős helyszín lenne bemutatva, figurákkal, ahogy kell. Terveim szerint egy kisebb (mondjuk 60x60cm) terepasztalon, akár wargame (Cold War Commander) keretén belül kipróbálva az egységeket, a szituációt, stb. Erre jó helyszín lenne a Games Day - történelmi játékot bemutatva (CWC) és új méretarányt avatva ezzel.

Pár ízelítő képkocka, amit próbaképpen festettem (itt még nem feltétlenül a történelmi kutatásokra alapozva, inkább csak a hangulat kedvéért összerakva pár dolgot):

56.JPG

A talp az alap Epic Armageddonos 20x20mm, ezen egy vasútmakett boltban vett, macskakőmintás papírlapocska.

IS-3

is3.JPG

gleas56102900.jpg

A II. világháború végén bemutatkozó szovjet nehéztank, amely a részt vett a novemberi eseményekben. Alapszín mindenhol a Vallejo Russian Green.

ISU-152

152.JPGis1521.JPG000000isu.jpg

Az egyik bevetett gárdaalakulat nehézlövege, amint egy kis park kerítésén (1/700 japán hajókorlát) parkol. Novemberben nem valószínű, hogy ennyire zöld lett volna a fű, de azért tesztnek megteszi (+ ha később Berlin ostromát akarunk játszani, ott már belefér).

BTR-152

Friss technikai, a szovjet PSZH generáció legújabb tagja. A nyitott küzdőtér hátulütői az emeletes házak között vívott városi harcban hamar megmutatkoztak.

btr.JPG00000.jpg

T-34-85

A magyar fél általában elavultabb páncélosokkal küzdött - a jól bevált T-34-85-ösök így is jó szolgálatot tettek.

34.JPG0000.jpg

A harckocsi 0,2 mm-es rézdrótból készült villamos síneken áll.

A projekthez van még BTR-40, PT-76, tüzérség és némi szovjet gyalogságom is (T-55 beszerzése folyamatban). Kértem a lengyel gyártót, hogy készítsen városi ellenállókat is, mert anélkül kicsit nehéz volna wargamet játszani - nem zárkózott el kategorikusan a kérdéstől.

Ami problémás, az a házak beszerzése/ elkészítése. Jelenleg nincs ilyen épület, sem papírmakett - én ezt favorizálnám, jóval olcsóbb és könnyebb a kezelése, mint a többi (fém, műgyanta) épületnek. Szóval aki tud, kérem segítsen beszerezni budapesti, körúti papír épületeket, amit lekicsinyítve 1/600-ban is lehet használni! Köszönöm.

Amint lesz gyalogság és papírterep, onnantól már csak rajtam múlik a dolog.

 

Irak / Afganisztán, 2010+

A következő projektem, ami nem wargamehez van az a jelenkor (közelmúlt?) háborúihoz köthető. Terveim szerint egy iraki/afgán fronton is használható (jelenleg szabályrendszer nélküli) kis seregbe kezdtem bele, a magam szórakoztatására.

Ez nem több mint 100-120 figura (ez ebben a méretben nem sok ám!), egy 2003+ USMC iraki (LAV-25, M1A2), egy 2010+ US ARMY iraki (M1A2 TUSK I., Bradley M2A3, Stryker, HMMWV M1151) sereg, valamint egy 2010+ afgán US ARMY/USMC (M-ATV, Cougar MRAP) és Afgán Nemzeti Hadsereg /Rendőrség (Toyota pickupok) sereg kiépítése. Főleg gyalogok, seregenként 10-15 jármű, minimális tüzérség és légierő.

s_1.JPG

A figurák ugyanúgy 20x20-as Epic talpon vannak, amire sima, folyami homokot szórtam, a széleit Vallejo Desert Yellow-ra festettem. A járművek Vallejo Iraqi Sand alapszínt kaptak.

M1A2 TUSK I.

Az amerikai harckocsi városi harcra optimalizált változat (ennek is volt még egy továbbfejlesztése), sok kiegészítő fegyverzettel és páncélzattal.

a_1.JPG000tusk.jpg

A járművek személyzetének felszerelése nálam még az ACU színű (világos szürke, digitális terepminta).

000acu.jpg

Cougar MRAP

Az iraki tapasztalatoknak hála, egyre inkább ezekre a hadszínterekre optimalizált járművek jelentek meg. Az elsődleges cél, a robbanóeszközök elleni védelem volt - ezért magas, jól páncélozott harcjárművek készültek. Ezek közül egyik a Cougar volt (itt 4x4 verzióban), amely az amerikai erők egyik fő eszközévé vált.

c.JPG000cougar.jpg

M-ATV

Az MRAP típusú járművek egyik utolsó, legfejlettebb, afgán hadszíntérre optimalizált (komoly terepjáró képesség megjelenése a korábbi járműtípusokhoz képest) változata.

m_1.JPG001matv.jpg

Személy szerint ez a két hadszíntér (és korszak) mind közel áll hozzám, mindig is az érdeklődésem tárgyát képezte, ezért először csak a járművek miatt kezdtem bele.

 

Meglátjuk mit hoz a jövő, jelenleg ez a kettő kis projektem fut a korábbiak (Hidegháborús US ARMY/ USMC, franciák és szovjetek, Epic Armageddon Eldák és Blood Angelek, valamint orkok) mellett. Minden mást elnapoltam, idő hiányában.

Egyetlen új Epic sereget szeretnék, amely a Sisters of Battle (űr apácák, most komolyan :D ), de erről majd legközelebb.

 

 

 

 

A sok-sok (hja, több hónap -vizsgaidőszak, család, káosz a nyáron) után szeretnék visszatérni a blog íráshoz. Sajnos időm nem igazán volt festegetni, makettezni, ezért csak pár dolog készült el -annál több volt viszont a beszerzés! Következzen itt egy lista az elkészült, és a beszerzett cuccokról (többek közt saját magamnak is, hogy tisztábban lássak):

Kifestve:

-1/600 Spearhead WW2 német sereg (550 pont)

-1/600 BMP-2 zászlóalj (gyalogsággal), a harckocsiezredbe

bmp1bmp2.jpg

-1/600 BTR-80 zászlóalj, a gépesített lövészezredbe

-1/600 Műszaki zászlóalj (PTSZ, TMM, Pontonos cuccok, nehézgépek)

-1/600 VDV zászlóalj (BMD-2esekkel, ASU-85 és 2S9 megerősítéssel)

Ez a nagy része. Emelett van még sok hiánypótló 1-1 talpnyi figura, amelyek majd a képeken bemutatkoznak. Összességében a CWC szovjetek kaptak egy nagy adag erősítést (nem mintha eddig nem lettek volna elegen :D ).

Beszerzések:

-1/600 szovjetek -irdatlan mennyiségű O8 cucc, nehéztüzérség (2S7, 2S4, 2S5, BM-27), T-80B-k (2 zászlóaljnyi!), egy komplett VDV gépesített ezred (BMD-2, Air Assault), egy szovjet tengerészgyalogos dandár (BTR-60as gyalogos zászlóalj, PT-76/T-55 vegyes harckocsi zászlóalj), két gépesített lövészezred (BMP-1 és BTR 70/80), SA-4 és SA-6 légvédelmi rakétaosztályok, -szóval nagyjából minden, ami egy Harckocsi Hadosztály szervezetébe kell (és még annál is több!) -2 hk. ezred, 1 gép. lövészezred, egy megerősítő BTR-es lövészezred, tüzérezred, műszaki ezred, és a hadsereg közvetlenek (VDV, nehéztüzérség). Hogy mi a szösznek kellett ennyi cucc, azt nem tudom, de az tuti, hogy az asszony türelme végesebb, mint a hely a lakásban! :D szóval CWC szerint kb 45.000 pontnál leálltam, és már csak festeni kell.. (itt jegyzem megy, hogy az első, franciáknál rendezett CWC versenyen 3.000 pontból játszották a csatákat).

bmd2.jpg

-1/600 amerikaiak -az új kiadott O8 figuráknak hála belehúztam az amcsikba is. Beszereztem a modern (1985) gépesített dandárba újabb 1-1 zászlóaljnyi M1 Abramset és M2 Bradleyt, ezzel 2-2-re növelve a számukat (ez a hadosztályok 1. dandárájra jellemző szervezet). Emellé a régebbi típusú gépesített dandárba 1 zászlóaljnyi M48/60-ast, 2 zászlóaljnyi M113-ast, 1 osztály M109-el (egy teljes dandár lett ezzel). A USMC csoport kibővült 2 zászlóalnyi partraszálló (LVTP-7) erőre, egy zászlóaljnyi M60-al. Beszereztem egy csomó CH-46-os helikoptert is, Air Assaulthoz. Ezzel az amcsik is elérték vállalhatatlanul sok figurás létszámot, 35.000 pont/3 dandár mennyiségben (ami vicces, mert kb fele annyi helyet foglalnak, mint a szovjetek!).

1/600 franciák -új projekt, mivel az amcsikat is a szovjet pontérték közelébe akartam feltornázni (de minek..), viszont elég unalmas lett volna újabb gépesített dandárt építeni -így a NATO oldal tényleges szövetséges listává bővült, egy 1985-ös keltezésű francia páncéloshadosztály megjelenésével. Ezek nagy része már alapozott állapotban várja a sorát (az amcsik elé kerülnek, az tuti, mert kell a változatosság!): 1 AMX-30B ezred, 1 AMX-30B2 ezreddel, 1 AMX-10P gépesített gyalogezred. A hadosztály megerősítője 1 gyalogezred (VAB), egy tüzérosztály (AMX GCT) és egy huszárezred (AMX-10C), némi légi támogatással (Mirage F1, Gazelle).

A franciák 11.000 pont felé járnak, így a két ellenséges harccsoport nagyjából egálban van (oldalanként 4-5 ezred, ami ugye egy Battlegroup a CWC-ben, tehát a játékosonként ajánlott mennyiségű figura. Ebből következik, h oldalanként 4-5 játékos is kiválóan el tud majd játszani ennyi figurával, ha végre elkészülnek! Óriási Games Dayes bemutatókat látok.. ;) )

amx-30b_austerlitz_mourmelon_1.JPG

1/600 modern (2003+) NATO harccsoport, Irak: csak pár kimaradt és érdekes figura, hogy sivatagit is festhessek: M1A2 TUSK, M2A2, HMMWV, M-ATV századok (3-5 jármű) és LAV-25 USMC zászlóalj, némi francia Leclerc megerősítéssel (ez mondjuk nem Irakra, csak úgy). Az egészet poénból rendeltem, nem volt 3-4 GBP az egész..

1/600 WW2 németek -Spearheadhez, egy teljes német 1944-es típusú páncéloshadosztály készül (szintén tök fölöslegesen, de legalább lesz variáció + a sok szovjet zöld után változatosabb színt is kell festeni). Felderítő zászlóalj, 2 harckocsi zászlóalj (Pz IV, Panther), 2 pc. gránátos ezred, tüzérezred. 1500 pont, jó ha harmad ennyiből megy egy csata.

1/600 WW2 szovjetek -csak mert "a ződekből sosem elég". Egy komplett 1944-es páncélos hadtest, 1 harckocsi dandár (2 zászlóalj T-34-85-el, 1 M4A2 Shermannel), egy gépkocsizó lövészezreddel, műszaki, aknavető, nehézharckocsi, gárda akármi nehéz-könnyű önjáró tüzérezredekkel. Rettenetesen sok szovjet, as usual (1500+ pont).778853b.jpg

 

Összefoglalva elmondhatom, hogy leginkább az 1/600 témák foglalkoztatnak jelenleg -egyfelől frissül a figurák listája, másfelől volt egy online shop ( http://www.1to600miniatures.com/ ), ahol majdnem féláron szórták ki egyesével a figurákat, tehát össze lehetett válogatni ami kellett. Tervek szerint ezeket mind kifestem, addig beszerzés leáll (hát persze).

 

 

Makettezés:

-1/300 Epic orkok -most a főcsapás iránya az ork sereg Epicben. Sokat játszottam velük, tesztelgettem, stb -és nagyon sok figurát, tankot konvertáltam, fúrtam faragtam hozzájuk, így egész szépen bővülnek -sajnos a festésnél mindig sokadrangúak lettek, de ha lecseng az 1/600 őrület, majd nekik fogok kezdeni..

 

Játékok:

-Warmaster -idén, egy véletlen folytán úgy alakult, h kis papírból kivágott lapocskákkal sikerült kipróbálni a Warmastert is (igazából a rendszer a CWC/BKC apja, ugyanaz az aktiválós cucc), és nagyon bejött. Úgy döntöttem hát, hogy belekezdek egy Vámpír sereg építésébe (akkor még nem tudtam, h az egyik legritkább/legdrágább seregről van szó), ami elég lassan halad. A játék hangulata megtetszett, szeretnék még játszani, a kis papír lapokkal, hogy tudjam mit érdemes beszerezni.c2005spcp0131-02.jpg

Nos, wargamer szempontból körülbelül ezzel telt a nyár -pár OWW2, Epic és Warmaster meccsel, sok ork faragással, és 3mm-es figurák festésével. Remélem a következő pár hónapban nagyon sok időm lesz festeni, mert igazából el vagyok maradva a saját tervekhez képest -nem beszélve a blog írásáról (fotózásról, stb), amit be fogok majd pótolni!

 

 

2 komment

Címkék: WIP 1/600 1/300

pati13 2015.03.29. 23:20

1/600 Terep

A mostani poszt nem a figurákról fog szólni, hanem terep készítésről -ez tőlem merőben szokatlan, ha véletlenül van időm, azt 99,9%-ban az egységek faragására, festésére, stb fordítom. Most azonban úgy alakult, hogy a klubban azért vannak kiemelkedően terepgyártós kollégák is, így nem akartam teljesen szégyenben maradni, h nem teszek hozzá semmit az asztalaink szépségéhez (ja, és persze ilyen mütyür tereptárgyak nem voltak senkinek, szóval ha játszani akartam a mini tankjaimmal, vmit le kellett tenni az asztalra..)

1/600 = 3mm.

Rettenetesen apró figurákról beszélünk! Nem győzöm hangsúlyozni, h ezek milyen picik :) Nézzünk mondjuk egy példát: páncélgránátosok és egy PAK 40 páncéltörő ágyú -30x30mm-es, Spearhedhez (1 talp =1 szakasz) talpalt figurák. Csak érdekességképpen említem meg, h a talpakon lévő betűk 7-es méretűek!

 pzgr.JPG

pak40.JPG

 

No, ezekhez a legényekhez szerettem volna egy korszakban, méretben illő terepet elkészíteni! A választott időszakom alapján az 1944 őszi, keleti fronton (Magyarország, Alföld) bekövetkezett eseményeket szerettem volna újrajátszani, de sajnos ehhez ebben a méretben nem találtam elég épületet -az pedig, hogy nekiálljak parasztházakat sorozatban gyártani, nem jöhetett szóba, időhiány miatt (aztán utólag végiggondolva, az sem lett volna semmivel sem kevesebb munka), és szerettem volna, ha az épületeket a Cold War Commanderhez is fel tudom használni (1980' Németország). Ez elég bonyolult feladat volt, mert találnom kellett egy kisvárosias terepet, ami nem túl modern a II. világháborúhoz, és nem túl régies a modern korszakhoz -Németországban simán elmegy még egy régies kisváros is.

Végül inkább a nyugati vonal került előtérbe (így nagy duzzogva később egy Ardennek/Normandia is ráhúzható lesz a házakra), a keleti fronthoz meg majd csinálok pár parasztházat/tanyát, kb sohanapján.. :)

A házak a GHQ oldaláról vannak, 1/300 méretarányú WW2 holland épületek (mondom én, nyugati front + modern Németország) -amit elsősorban a gyönyörű kidolgozásuk miatt választottam ki. Az oldalon INGYEN elérhető egy csomóféle épület, tök jól kombinálható, nagyon megtetszett -a további spórolás jegyében tehát a papírházak mellett döntöttem.

Az arányos lekicsinyítés, nyomtatáshoz rendezés, stb után (némi segítséggel) volt egy csomó házam, masszív, 200g-os papírra nyomtatva (naná, majd még sztirol lapra ragasztgatom őket, mi? :D ). Pepecselős munkával kivagdostam őket, és pillanatragasztóval pikpak összedobtam vagy 40 épületet (még kb ugyanennyi hever kivágatlanul a fiókban), és elkezdtem csoportosítgatni, kombinálgatni, fejben (és az asszony nagy örömére a valóságban is) várost építgetni. Az már az elején látszott, h az épületek egy része farm/gazdasági épület, a többi viszont kisvárosi, ezért eszerint haladtam tovább a csoportosítással.

A Spearhead rendszere lett az alap (ez 75 x75 mm-es beépített terület részeket használ -nagyobb településeke esetén több "négyzet" alkot egy várost), és 1mm-es sztirol lapra kezdtem el a terepem felrakni.

Az alap egy vasútmakettezőknek készült, apró mintájú (TT?), szövet alapú, 4cm széles, 1 méter hosszú, öntapadós út (vagy járda) lett, amit kedvező áron, leértékelve szereztem be. Ez jeleníti meg a városom macskaköves alapját, a járdákat, stb. Első nekifutásra a belvárost akartam megépíteni, 3-5 terep "négyzettel", ahol leginkább ez a macskaköves alap dominál, nincsenek kiskertek a házak előtt, stb. Az majd talán a későbbiekben készül el, ha ismét lesz egy ilyen elmebeteg terepkészítős hullámom.

A járdák anyaga 400-as csiszolópapír, amit 15mm széles csíkokra vágtam, világos szürkével szárazecseteltem, és középre húztam vonalzó mellett egy fehér vonalat. Olcsó, gyorsan elkészül, és tök jól visszaadja az aszfalt kavicsos-egyenetlen felületét (ezt valahonnan egy apró méretarányokkal foglalkozó honlapról szedtem, de meg nem mondom honnan).

Nézzük az elemeket egyenként:

A bolt /lakóházak:

bol.JPG

4 épület, út, parkoló. Szükséges volt a sok út használata, mert elfogyott a macskakövem, és emiatt a darabokból toldoztam-foldoztam össze az alapot -a találkozásoknál keletkező vonalat rejtettem az utak alá. A gyufa visszatérő elem lesz -nem a pirománia tört ki rajtam, csupán csak a méretek érzékeltetése a célom vele!

A Rezidencia /sorházak:

palota.JPG

3 sorház, és a Rezidencia. Iszonyat sokat szenvedtem vele, nagyon nehéz volt, az apró tetőablakok el sem készültek.. Itt még kérdéses, hogy egy kert/szökőkút, valami kell a kimaradt üres részre, mert nagyon szürke hangulatú nekem ez a tereprészlet.

A főtér

foter.JPG

A város főtere -ez, mivel így adta ki a sztirol lap, 100 x100 mm-es alapra készült el, és ezzel kicsit több terem maradt építkezni -amint észrevettétek, nagyon nem férnek el a tanok/egységek az adott eddigi terepeken, ezen is szerettem volna változtatni. 7 ház, az egyik egy szálloda -ami nálam most a városházát jeleníti meg.

A szobor egy 6 mm-es, Hét Éves Háborús porosz huszár.

A gyár (mások szerint inkább börtön)

gyar.JPG

Volt 2 nagy raktárépületem, amit egy laktanya-gyár hangulatban szerettem volna összekapcsolni, és a víztoronnyal feldobni -ez lett a vége. Végül is lehet, hogy tényleg börtönszerű..

A Templom /temető

templom.JPG

Személyes kedvencem, a temető és a paplak. Sajnos elég nehéz volt összerakni, nem is lett túl szép -a szállítás során a torony még meg is sérült.. A temető még nincs kész, a sírkövek készítése folyamatban van.

A város elemei elég sokféleképpen kombinálhatók, amely a hamarosan elkészülő utakkal még tovább variálható lesz -de addig is itt van két változat:

varos1.JPGvaros2.JPG

 

varos_3.JPGvaros4.JPG

Az egyes épületek minden oldalról tökéletesen kidolgozottak (kár, hogy a ezt a munkámról nem lehet elmondani). Komolyan elgondolkodtam, hogy telerakjam e őket figurákkal, autókkal, éttermi asztalokkal, táblákkal -de végül arra jutottam, hogy a játék alatt ezek mind szépen letörnének, és akkor tuti elsírnám magam. Így végül maradt a szellemváros:

v11.JPG

v12.JPG

v13.JPG

v14.JPG

v15.JPG

v16.JPG

v17.JPG

v18.JPG

Az épületek /beépített részek másik fő vonala a mezőgazdasági jellegű építmények voltak, a malomtól a pajtáig. Itt is 75 x75 mm-es talpak készültek, de jóval önállóbb, mini-diorámák, amelyeket egyesével lehet felhasználni, nem kell összeilleszteni, hogy kinézzenek valahogy.

Tanya 1

tanya11.JPG

tanya1.JPG

A disznóól itt még üres, de hamarosan benépesül :)

A fákat (30 mm magas kínai csoda) ebayről rendeltem, 100db volt egy csomagban, valami 7-8$-os áron.

Tanya 2

tanya2.JPG

tanya22.JPG

A kerítés 1,5mm magas sztirol csíkból készült -a Tanya 2 esetében is (azért Tanya 1-2 a nevük, mert 1 és 2 fa van elhelyezve rajtuk :) ).

A Malom

malom1.JPG

malom2.JPG

A másik személyes kedvenc, a (még) lapátok nélküli malom. Egy 3mm magas kis habkarton dombra került, és összeválogattam hozzá az összes színben illeszkedő gazdasági épületet. :)

Az erdő

erdo.JPG

erdo2.JPG

A másik iszonyat munkaigényes valami az erdő volt (lesz egy második, nyárfaerdő is). Tudom, hogy csak simán egy nagy lábnyomra emlékeztet, de kb 250 gombostűt tartalmaz (30mm hosszú, de csak a 0,85 széles a jó!), és a lombozat felragasztása sem volt egyszerű (ragasztópisztoly/spray kell, én hülye meg nekiálltam faragasztóval szórakozni).

Az alapja 0,5 mm-es sztirol lap, erre ment a modellboltos papír alapú műfű (mocsár színű, de aljnövényzetnek tökéletes), arra egy 3 mm-es habkarton, zöldre fújva -erre pedig egy 200g-os csomagnyi apró szivacs (kb 300 x 150 mm az erdő), amit csak az ima és a lakk tart a helyén.

 

Végül egy pár fotó a tereptárgyakról, a figurákkal:

jelenet1.JPG

jelenet3.JPG

jelenet5.JPG

Nos, röviden így állok 1/600-as terep ügyben. Készül még egy világosabb színű, keskenyebb erdő, és kb 3 méternyi aszfaltút. Amint ezekkel kész vagyok, meggondolom, hogy parasztházakat faragjak, vagy a már meglévő városomat bővítsem tovább, a maradék papírházak kivágásával.

 

Azt hiszem, inkább figurákat festek -nagyon megtetszett a Spearhead viszonylag nagy talpalása, van hely kísérletezgetni. :)

 

Néhány hasznos link:

http://6mm.wargaming.info/page32.shtml

http://www.ghqmodels.com/pages/military/freestuff.asp

http://architectsofwar.com/Howto/forests.pdf

http://miniatures.free-creativity.com/